ผลงานด้านการออกแบบ

ผลงานด้านการออกแบบ

สิงหาคม 4, 2017
Google Scholar Citations

ประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์โดย Top Universities by Google Scholar Citations 2017

สรุปผลการจัดอันดับ Univers […]
สิงหาคม 4, 2017
7 เหตุผลที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ออกแบบสื่อ Infographic 7 เหตุผลที่เลือกเรียน ราชมงคลธัญบุรี

เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลในก […]
กรกฎาคม 3, 2017
SMEs RMUTT

ออกแบบ Graphic Board บูธ SMEs THAILAND

ฝ่ายเผยแพร่และพัฒนาเว็บไซต […]
มิถุนายน 23, 2017
20170623-herbP1

ออกแบบแผ่นพับ คลัสเตอร์สมุนไพร

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
พฤษภาคม 30, 2017
20170530-Goonline-P1

ออกแบบแผ่นพับ GoOnline

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
เมษายน 21, 2017
หนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

หนังสือคู่มือปฏิบัติตนเมื่ […]
มีนาคม 17, 2017
20170317-SME-StrongP2

ออกแบบแผ่นพับ SME Strong

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
ธันวาคม 14, 2016
นิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี ราชมงคลธัญบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 1, 2016
20160826-SME-Trunaround-01

ออกแบบแผ่นพับ SMEs TrunAround

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
ธันวาคม 1, 2015
20151201-rollup-starup02

ออกแบบ Rollup – Start Up

ตามที่จะมีการจัดตั้งประชาค […]
พฤศจิกายน 5, 2015
โปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบเป็นวิทยากร

โปสเตอร์โฆษณารับสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการต่าง ๆ ที่ฝ่ายรับผิดชอบเป็นวิทยากร ประจำปี 2559

ออกแบบโดย : นางสาวเบญสิร์ย […]
เมษายน 4, 2012
งานออกแบบโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้เว็บไซต์ http://e-learning.deqp.go.th

ออกแบบโครงการให้บริการระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

งานออกแบบโครงการให้บริการร […]