ปัจจัยที่ 1 ข้อมูล (Data)  ในส่วนของข้อมูล ความถูกต้องของสิ่งที่นำเสนอเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของคุณคะ  หากบนเว็บไซต์ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วยและทันสมัยและเป็นปัจจุบัน อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอีกด้วยคะ  หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิงด้วยคะ

ปัจจัยที่ 2  สื่อ (Media) ในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเว็บไซต์นั้นหากผู้เขียนบทความนำข้อความจำนวนมาก ๆ ใส่ลงไปให้ผู้อ่านอ่านเพียงอย่างเดียวจะทำให้บทความดังกล่าวดูจืดชืดไม่น่าสนใจแต่ในทางตรงกันข้างการสื่อสารขอมูลด้วยการใช้สื่อเช่น ภาพ (Images) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) วิดีโอ (Video)  เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการเขียนบทความจะทำให้ดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกใช้สื่อควรเป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้รับเข้าใจได้ง่าย  สามารถเข้าถึงข้อมูลได้  ครอบคลุมเนื้อหาหรือบทความที่เขียน มีความดึงดูดใจ  เรียบง่ายไม่ซับซ้อนนักจนยากต่อการเรียนรู้หรือเข้าใจ สามารถเข้าถึงสื่อนั้นได้รวดเร็วไม่ต้องรอนาน เพราะอาจทำให้ผู้รับอดใจรอไม่ไหว  สื่อมีขนาดที่เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอในรูปแบบต่าง ๆ ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป  มีความเหมาะสมกับยุคสมัยตาม Trend และเหมือนเช่นเคยคะ เรื่องลิขสิทธิ์ อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอีกด้วยคะ  หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิงด้วยคะ

ปัจจัยที่ 3 ภาพ (Images)  ขอเพิ่มเติมในส่วนของภาพต่อจากสื่อนะคะ  ในการเลือกใช้ภาพควรเลือกใช้ภาพที่มีสีดึงดูดความสนใจของผู้รับสาร  แต่ขณะเดียวกันก็ต้องพึงระวังในเรื่องของวัฒนธรรม ความเหมาะสมของสี  เช่น  หากคุณต้องการออกแบบภาพเพื่อใช้ในงานแต่งงานของคนไทย ก็ไม่ควรเลือกใช้โทนสีดำ หรือสีทึม ๆ มืด ๆ เพราะด้วยค่านิยมของคนไทยมองว่าสีดำเป็นสีที่ไม่เป็นมงคลคะ  ภาพที่เลือกใช้ควรเป็นภาพที่เกี่ยวกับบทความที่เขียน  ไม่ใช่เห็นว่าภาพสวยหรือดูดีไม่เกี่ยวกับเนื้อหาก็นำมาใส่เพื่อให้บทความดูสวยน่าอ่าน และจำไว้ให้ขึ้นใจว่า  การนำไฟล์ภาพใด ๆ มาใช้เขียนบทความบนเว็บหรือบล๊อกของคุณ ควรเลือกใช้ภาพที่มีขนาดที่เหมาะสม (ค่าความละเอียด 72 dpi และสีแบบ RGB)  ความเรียบง่ายคือภาพนั้นสามารถสื่อให้รู้ได้ว่าจะบ่งบอกถึงอะไรในเรื่องหรือบทความที่เขียน  และภาพนั้นจะต้องไม่ซับซ้อนหรือดู เยอะจนดูไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไร  การเลือกใช้สีในภาพมีความสำคัญมากเช่น  หากพื้นของภาพเป็นสีเข้ม และในภาพนั้นมีตัวหนังสือ ก็ไม่ควรเลือกใช้ตัวหนังสือสีอเข้ม เพราะจะทำให้ผู้อ่านมองไม่เห็นข้อความได้คะ และเหมือนเช่นเคยคะ เรื่องลิขสิทธิ์ อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอีกด้วยคะ  หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิงด้วยคะ

ปัจจัยที่ 4  ระบบ (System) ในการสร้างเว็บหรือบล๊อก ควรเลือกใช้ระบบที่สามารถสนับสนุนในเรื่องของ การจัดการหมวดหมู่ของเนื้อหาได้  สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลสือบค้นข้อมูลย้อนหลังได้  สามารถจัดเก็บสถิติการเข้าอ่านบทความเพื่อที่คุณจะได้ทราบถึงความนิยมหรือความสนใจของผู้อ่านว่านิยมอ่านบทความประเภทใด  ระบบสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้เช่น ในปัจจุบันเรื่องของ SEO, Responsive Web Design และ Social Media กำลังเป็นที่ได้รับความนิยมดังนั้นระบบที่ใช้จัดทำเว็บควรรองรับสิ่งเหล่านี้ ต่อมาคือเว็บจะต้องมี Site Map หรือสารบัญของเว็บ

คำขยายความ

SEO คือ  Search engine optimization คือกระบวนการที่พยายามเพิ่ม Traffic ที่มีคุณภาพ เข้าสู่เว็บไซต์ (ของคุณ) จาก Search Enigne ต่างๆ (การทำการตลาดบนเว็บไซต์ หรือทำเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล )

Responsive Web Design คือ การออกแบบเว็บไซต์ ในส่วนของ Web layout ให้สามารถนำเสนอเนื้อหาหรือ Content ที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์ที่ต่างกันได้

 Social Media คือ สื่อ สังคมออนไลน์ ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต หรือสรุปได้ว่า เว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมภันธ์โต้ตอบกันได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://kmjatupon.wordpress.com/?s=+Social+Medi&submit=

ปัจจัยที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นเรื่องเสริมที่จะทำให้เว็บของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งคุณไม่ควรมองข้ามสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

 • เลือกใช้ช่องทางสื่อที่เหมาะสมกับยุคสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ข้อนี้ขอยกตัวอย่างง่าย ๆ ว่าหากรู้ว่าคนส่วนใหญ่นิยมเดินไปทางไหน  นิยมใช้อะไรกัน  แต่คุณเดินไปอีกทาง  เขาและคุณจะเดินมาเจอกันได้อย่างไร
 • การสร้างเครื่อข่ายกลุ่มงาน (KM + Group) ในการทำงานต่าง ๆ หากเรามีเพื่อนช่วยคิด ช่วยแชร์ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะทำให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ๆ ขึ้น ซึ้งก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดีไปอีกขั้นคะ
 • เตรียมความพร้องรองรับแนวโน้มหรือเทคโนโลยีใหม่ อันนั้นก็เน้อนไปในเรื่องของระบบคือหากเรารู้ว่าจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้น การสร้างเว็บก็ควรจะคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยว่าเราจะประยุกต์ให้เว็บของเราตอบสนองสิ่งต่างๆ  เหล่านั้นได้เช่นไรคะ
 • สะท้อนว่าเราคือ “ผู้ใช้”  หรือ “ผู้รับบริการ”  ข้อนี้สำคัญมาก ๆ คะ  เพราะหากคุณคำนึงถึงผู้ใช้บริการ  คุณก็จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพวกเขาเหล่านั้นเว็บของคุณก็จะได้รับความสนใจแน่นอนคะ  แต่ในทางตรงกันข้ามคุณมองแค่เพียงมุมมองของคุณ เพียงอย่างเดียวแต่ไม่รู้เลยว่าผู้รับสารต้องการสิ่งใดบ้าง ก็จะทำให้ผู้รับเกิดความเบื่อหน่ายหรือยุ่งยาก เช่นบางครั้งเนื้อหาอาจไม่ครบถ้วนก็เป็นได้คะ
 • รักในสิ่งที่ทำ และทำในสิ่งที่รัก  การเริ่มเป็น ผู้เขียนบทความที่ดีจะต้องเริ่มจากสิ่งที่เรารักก่อน  หากต้องทำอะไรที่ยากเกินตัวอาจทำให้ผู้เขียนเองอึดอัดจนไม่อยากทำได้คะ
 • เรื่องของ สังคม ค่านิยม และวัฒนธรรม สิ่งนี้พึงจะต้องระวังเพื่อไม่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก การเสียดสี  หรือการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันคะ
 • ลิขสิทธิ์ อีกทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาเผยแพร่จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นอีกด้วยคะ  หากท่านอ้างอิงเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ จากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรให้เครดิตหรืออ้างอิงด้วยคะ  พูดซ้ำๆ ในเรื่องนี้แสดงว่ามันสำคัญมาก ๆ นะคะ  อย่ามองข้ามคะ

20140326

2 Comments

 1. Preecha says:

  สุดยอด ครับ ได้ความรู้ดีมาก
  ตั้งแต่อ่านเว๊ปบล๊อคมา
  เพิ่งเจอเว๊บของอาจารย์

  จัดเต็ม ไม่หวงวิชา
  ผมนี้อึ้งมาก อ่านติดตามด้วยความทึ่งในความเก่ง เป็นมืออาชีพสุดๆๆ
  กดไลค์ รัวๆๆ

  ขอบคุณ แทนมนุษย์โลกทุกคน ที่ได้มาเจออาจารย์ชั้นเทพแบบนี้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *