ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561 

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 3 บอร์ด โดยแบ่งออกแบบดังนี้

ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

ออกแบบโดย : วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

 

ป้ายไวนิล 

ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

โรลอัพ

ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

 

แบคดรอป

ออกแบบโดย : ภัทริยะ ศรีทอง

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

โรลอัพ

ออกแบบโดย : วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

 

ภาพบรรยากาศผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561
ที่นำเสนอในงานนวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’61 Open House 4-6 กรกฎาคม 2561 RT

บูทจัดแสดงสินค้างานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ในงานการประชุมวิชาการเเละการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุข
ไทย (พ.ศ.2461-2561) “เพื่อ ประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา”

ดูรายละเอียดงานได้ที่ http://www.sme-cluster.rmutt.ac.th/2018/07/24/hertcluester/

และ งานแถงความสำเร็จกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายสมุนไพร SME ปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ณ โรงแรม President
Park

ดูรายละเอียดงานได้ที่ http://www.sme-cluster.rmutt.ac.th/2018/09/10/sme/

September 12, 2018

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561

ผลงานการออกแบบป้ายแสดงโครงการกิจกรรมคลัสเตอร์สมุนไพร ปี 2561  ป้ายฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 3 บอร์ด โดยแบ่งออกแบบดังนี้ ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช ออกแบบโดย : วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี   ป้ายไวนิล  ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช โรลอัพ ออกแบบโดย : เบญสิร์ยา ปานปุญญเดช   แบคดรอป ออกแบบโดย : […]